Gå til hovedindhold

Albertshøj Nyt

Her informeres med vigtig nyt, stemninger fra hverdagen og andet relevant til beboere og pårørende fra personale og ledelse på Albertshøj

Et grafisk ikon, der forestiller en person med en megafon holdt op til munden

Indhold

  Så en rigtig glædelig nyhed. Efter at 80% af beboerne på Albertshøj og Humlehusene er vaccineret ophæves alle besøgsrestriktioner fra tirsdag d.30.marts. Det gælder også for frivillige, og vi er nu i gang med at planlægge aktiviteter for beboerne efter påske. Dejligt at hverdagen vender tilbage til beboerne og pårørende.

  Det meddelte påbud om midlertidige besøgsrestriktioner fastholdes hermed. Der skal således fortsat være midlertidige besøgsrestriktioner for besøgendes adgang til alle kommunale og private plejecentre mv., der er beliggende i kommunen.

  De midlertidige besøgsrestriktioner på kommunale og private plejecentre mv., som hermed fastholdes, skal indebære:

  1. at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis
   a) besøger sker i en kritisk situation, eller
   b) besøge foretages af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende
   og yderligere 2 faste nære pårørende), dog højst 2 besøgende
   ad gangen,
  2. at besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende
   (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende), dog
   højst 2 besøgende ad gangen, og
  3. at besøg i andre situationer end de situationer, som er forskellige af pkt. 1 og 2, skal foregå på udendørs arealer.

   Der er ved beslutningen om fastholdelse af påbuddet lagt vægt på, at der fortsat
   er konstateret forhøjet og mere udbredt smitte med Covid-19 i de nævnte kommuner
   med høje incidenstal.

   Side 2

   For en nærmere gennemgang af de steder og personer, der er forskellige af påbuddet,
   og af de undtagelser fra besøgsrestriktionerne, der fortsat er gældende, henvises
   til styrelsens påbud af den anførte dato for udstedelse / forlængelse.
   Påbuddets gyldighed
   Påbuddet om midlertidig besøgsrestriktioner er fortsat gældende indtil Styrelsen
   for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastholder og nyt påbud. Påbuddet
   vil løbende blive vurderet og senest blive revurderet den 1. marts 2021,
   hvor bekendtgørelsen ophæves.
   Ophævelse af påbuddet vil ske så hurtigt, som det er forsvarligt. Såfremt et påbud
   ønskes ophævet, kan der kontaktes til Styrelsen for Patientsikkerhed,
   Tilsyn og Rådgivning Øst trost@stps.dk til dialog heraf.

   Venlig hilsen

   Bente Møller
   Enhedschef
  Albertshøj Plejecenter åbner fra torsdag 2/7-2020 igen for indendørs besøg. Der er dog forsat en del forholdsregler der forsat skal overholdes.

  Kære Alle

  Nu åbner vi igen for besøg i beboernes egen bolig på Albertshøj Plejecenter, det glæder vi os alle til.

  Fra og med i morgen torsdag den 2/7-2020 vil i kunne besøge NÆSTEN som normalt.
  Dørene er ikke længere låste og i behøver derfor ikke ringe til afdelingerne for at blive lukket ind, hvis I selv har nøglekort, ellers ringer I på dørklokken som vanligt.

  Der er dog stadig en række forholdsregler i bedes overholde.

  HUSK at spritte/vaske hænder inden og efter besøget.

  Når du er på besøg i en beboers bolig gælder disse retningslinjer:

  • Pårørende og beboer skal kunne efterleve plejeboligernes retningslinjer for ingen eller begrænset fysisk mellem beboer og besøgende.
  • Der skal under hele besøget bestræbes på mindst 2 meters afstand mellem beboere og besøgende.
  • Besøgende må ikke udvise Covid-19 relaterede symptomer, eller være bekræftet smittet med Covid-19.
  • Det er vigtigt, at besøgende går direkte til den enkelte beboers bolig og ikke gør ophold på fælles arealerne.
  • Besøget i beboerens lejlighed anbefales ikke at vare mere end 30 min.
  • En beboer kan maks. have to besøgende ad gangen.

  Kære alle pårørende på Albertshøj.

  Så er der lidt godt nyt her i denne Coronatid. Der er kommet nye besøgsrestriktioner, som kan glæde lidt her i den kommende tid.

  Ændring af model for besøgsrestriktioner på plejehjem:

  Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke har d. 6. november oplyst, at Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) har set på muligheden for, hvad der sundhedsmæssigt forsvarligt kan lade sig gøre i forhold til besøg på plejehjem.

  Den nuværende ordning der, hvor beboeren kan modtage besøg i egen bolig af to udvalgte nærmeste pårørende ændres ikke, pårørende kan fortsat komme 1 af gangen i boligen.
  Styrelsen for patientsikkerheds nye anbefalinger betyder, at yderligere to udvalgte pårørende kan besøge komme på besøg, dog ikke inde på Plejehjemmet i beboerens bolig, men på særlige indrettede områder. Det er muligt for disse 2 besøgende at komme samtidig.
  Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer samtidig, at det ikke er muligt at åbne yderligere op for besøg inde på plejehjemmene, så beboerne frit kan modtage besøg.

  På de tre plejeafdelinger vil ”Togkupéen” tilhørende den etage beboeren bor på, blive der hvor beboer og pårørende kan mødes. Det er elevatoropgang i Stationsporten 8, indgangen til venstre for Kvickly.

  Man skal som besøgende ringe til afdelingen og bestille tid, da der kun kan være en beboer med en gæst af gangen.

  Vi har forsat på de tre afdelinger små aktiviteter et par gange om ugen.
  Alle er også forsat Coronafri, dette til trods for vi høre om stigende smitte her på Vestegnen.
  Stor ros til alt vores personale og ikke mindst til jer pårørende når I kommer på besøg.
  Vi vil holde jer informeret hvis der kommer nye restriktioner/ tiltage her på plejebolig området.

  Venlig hilsen
  Ledelsen og alt personale på Albertshøj Plejecenter.

  Kære beboere og pårørende,

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 23. december 2020 givet Albertslund Kommune et påbud, om besøgforbud på Albertshøj 4. sal og rehabiliteringsafdelingen. Helt konkret betyder det nye besøgsforbud, at beboere på Albertshøj 4. sal og rehabiliteringsafdelingen kun må få besøg af en nærmest pårørende. Med ’den nærmeste pårørende’ forstås fx beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

  På Albertshøj 3. og 5. sal gælder forsat de midlertidige besøgsrestriktioner, fra d. 17. december 2020.

  De midlertidige besøgsrestriktioner indebærer følgende:

  1. At besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis besøget sker i en kritisk situation, eller besøget foretages af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende
   og yderligere 2 faste nære pårørende), dog højst 2 besøgende ad gangen
  2. At besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende), dog højst 2 besøgende ad gangen
  3. At besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og 2, skal foregå på udendørs arealer.

  Det er plejecentrets ledelse, der beslutter, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at have besøg af højst 3 faste nære pårørende i beboerens egen bolig. Hvis ledelsen vurderer, at det ikke er forsvarligt at have besøg af højst 3 faste nære pårørende i beboerens egen bolig, kan ledelsen beslutte, at besøgene evt. gennemføres i et af de indrettet besøgsrum. Besøget i beboerens egen bolig kan enten ske via egen indgang udefra eller via plejecentrets fælles indgang.

  Det er vigtigt at understrege, at ledelsen fortsat gør alt, hvad de kan for at minimere risikoen for smittespredning, og derfor tages alle de nødvendige forholdsregler. Derfor håber vi også på, at du/I håndterer de nye besøgsrestriktioner med omtanke, særligt når smittetrykket er så højt i Albertslund, og vi er så tæt på en vaccine.
  Rammer smitten Humlehusene og Albertshøj, er vi ikke kun bekymret for beboerne, men pludselig kan vi komme i en situation, hvor medarbejderne også smittes, og derfor ikke kan komme på arbejde. Herved kan det blive vanskeligt at få dækket alle de nødvendige vagter, så vi kan opretholde en god pleje og omsorg.

  Har du spørgsmål til ovenstående, er du/I altid velkommen til at kontakte afdelingslederen på dit plejecentre.


  Med venlig hilsen

  Mona Tina Funch
  Leder af plejeboligområdet

  Kære Beboere og pårørende,

  Vaccination mod Corona, af beboere og personale der har ønsket det, sker 6/1-2021 ml. kl. 13-16

  Plejecenter Albertshøj fortsætter med besøg som hidtil.

  Styrelsen for patientsikkerhed har d. 11 Juni 2020, udsendt Lempelse af besøgsrestriktioner på blandt andet plejehjem.

  Du kan læse mere om dette på Styrelsen fra patientsikkerheds hjemmeside, via følgende link: https://stps.dk/da/nyheder/2020/lempelse-af-besoegsrestriktioner-paa-blandt-andet-plejehjem-og-sygehuse-covid-19/

  Dette betyder for Plejecenter Albertshøj:

  Albertshøj fortsætter med besøg som med hidtil. Besøgene skal foregå udendørs, enten ude foran cafeen, eller på tagterasen.

  Se vores tidligere indlæg på hjemmesiden, omkring besøg.

  Så er Sundhedsstyrelsen vendt tilbage, og vi åbner nu op for besøg på Albertshøj under en række særlige forhold.
  Kære alle sammen.
  😊 😊 😊 Vi glæder os over, at besøg nu er muligt igen. 😊 😊 😊 
  For Albertshøj 3. sal kommer besøgene til at foregå på vores tagterrasse.
  For 4. og 5. sal kommer besøgene til at foregå nede foran sundhedshuset, hvor der bliver sat telt op. Cafeområdet, bruges midlertidig til teltene er på plads.
  VIS HENSYN – HOLD AFSTAND – VASK OG SPRIT HÆNDER – NYS I ÆRMET – BLIV HJEMME VED SYGDOM
  Vær særlig opmærksom på, at plejehjemsbeboere, er de mest udsatte og skrøbelige. Statistikken fortæller, at ud af alle corona-dødsfald i Danmark, er 33 % af dem plejehjemsbeboere.
  Vi vil gerne passe ekstra godt på beboerne, så der er følgende retningslinjer der skal efterleves.
  Besøgene skal planlægges med personalet
  Besøgende skal ringe ind til afdelingen, og fortælle at de ønsker en besøgstid. Personalet vil notere jeres navn og nummer, og få den person der koordinerer besøgene, til at ringe tilbage indenfor kort tid.
  Besøgstiderne, er i tidsrummet kl. 10 til kl. 15.
  MVH 
  Mona Funch
  Leder af Plejeboligområde & Rehabilitering
  Sundhedsstyrelsen har været ude med regler for besøg på plejehjem. I reglerne står bl.a. at man fortsat skal holde 2 meters afstand - og ikke 1 meter, som det ellers er blevet justeret til