Beboer- og pårørenderådsmøder

Vi holder møder 3 gange om året hhv. i februar, juni og oktober. Der afholdes valg til rådet hvert 2. år næste gang er i august 2020.

Dagsorden og referat

En måned før mødet udsendes foreløbig dagsorden. Hvis du har forslag til dagsorden, skal de sendes til sekretæren senest 14 dage inden mødet. 

Mødeindkaldelser, dagsordener og referater uddeles til alle beboer på Albertshøj plejecenter og hænges op afdelingernes opslagstavler, pårørende i rådet vil modtage materialet på mail.

Mødernes personsammensætning:

1 Beboerrepræsentant for hver gruppe 
1 Pårørenderepræsentant for hver gruppe
1 Repræsentant for ældrerådet
1 Repræsentant for Albertshøj´s venner

Plejecenterlederen og afdelingsleder fra Albertshøj plejecenter.

Forretningsorden:

Gældende fra september 2018

Mødedatoer:

2019

Referater:

Aktiviteter 2017 ( fra mødet 18.05.17)

26. maj 2016

23. november 2016, Mødeplan 2017, Aktivitetsoversigt

18. maj 2017

31. august 2017

30. november 2017

19. april 2018