Beboer- og pårørenderådsmøder

Vi holder møder 2 gange om året hhv. i februar og september. På møderne vil der blandt andet bliver orienteret om tilsynsrapporter, ændringer og initiativer, der vedrører Albertshøj. Beboer og pårørende informeres om rådet via indflytningsmaterialet.

Dagsorden og referat

En måned før mødet udsendes foreløbig dagsorden. Hvis du har forslag til dagsorden, skal de sendes til sekretæren senest 14 dage inden mødet. 

Mødeindkaldelser, dagsordener og referater uddeles til alle beboer på Albertshøj plejecenter og hænges op afdelingernes opslagstavler, pårørende i rådet vil modtage materialet på mail.

Mødernes personsammensætning:

1 Beboerrepræsentant for hver gruppe 
1 Pårørenderepræsentant for hver gruppe
1 Repræsentant for ældrerådet
1 Repræsentant for Albertshøj´s venner

Plejecenterlederen og afdelingsleder fra Albertshøj plejecenter.

Mødedatoer 2020

27. februar kl. 17-19

14. september kl. 17-19

Forretningsorden 2020

Referater:

Februar 2020

Oktober 2019 

Juni 2019

Marts 2019