Beboer- og pårørenderådsmøder

Vi holder møder 2 gange om året hhv. i februar og september. Der er valg til rådet hvert 2. år, næste gang er i august 2020 se opslag i grupperne.

Dagsorden og referat

En måned før mødet udsendes foreløbig dagsorden. Hvis du har forslag til dagsorden, skal de sendes til sekretæren senest 14 dage inden mødet. 

Mødeindkaldelser, dagsordener og referater uddeles til alle beboer på Albertshøj plejecenter og hænges op afdelingernes opslagstavler, pårørende i rådet vil modtage materialet på mail.

Mødernes personsammensætning:

1 Beboerrepræsentant for hver gruppe 
1 Pårørenderepræsentant for hver gruppe
1 Repræsentant for ældrerådet
1 Repræsentant for Albertshøj´s venner

Plejecenterlederen og afdelingsleder fra Albertshøj plejecenter.

Mødedatoer 2020

27. februar kl. 17-19

14. september kl. 17-19

Forretningsorden 2020

 

Referater:

Februar 2020

Oktober 2019 

Juni 2019

Marts 2019