Beboer- og pårørendemøder

Vi holder møder 4 gange om året.

Dagsorden og referat

En måned før mødet udsendes foreløbig dagsorden. Hvis du har forslag til dagsorden, skal de sendes til sekretæren senest 14 dage inden mødet. Mødeindkaldelse og dagsorden sendes ud 14. dag før mødet. 
Referat sendes ud senest 14 dage efter mødet. Referat lægges på hjemmesiden for Plejeboligområdet. Mødeindkaldelser, dagsorden og referat uddeles til beboerne og sendes pr. mail til dem der måtte ønske det.

Mødernes personsammensætning:

1 Beboerrepræsentant for hver gruppe 
1 Pårørenderepræsentant for hver gruppe
1 Repræsentant for ældrerådet
1 Repræsentant for forvaltningen 
1 Repræsentant for Albertshøj´s venner
1 Personalerepræsentant

Aktiviteter 2017 ( fra mødet 18.05.17)

 Referater:

26. maj 2016

  23. november 2016, Mødeplan 2017, Aktivitetsoversigt

18. maj 2017

31. august 2017