Beboer- og pårørenderådsmøder

Vi holder møder 2 gange om året hhv. i marts og september. På møderne vil der blandt andet bliver orienteret om tilsynsrapporter, ændringer og initiativer der vedrører Albertshøj. Beboer og pårørende informeres om rådet via indflytningsmaterialet.

Dagsorden og referat

En måned før mødet udsendes foreløbig dagsorden. Forslag til dagsorden kan afleveres til afdelingslederen, senest 14 dage inden mødet. 

Mødeindkaldelser, dagsordener og referater uddeles i postkasserne til alle beboer på Albertshøj og vil være synlig på afdelingernes opslagstavler, pårørende i rådet vil modtage materialet på mail.

Mødernes personsammensætning:

1 Beboerrepræsentant for hver gruppe 
1 Pårørenderepræsentant for hver gruppe
1 Repræsentant for ældrerådet
1 Repræsentant for Albertshøj´s venner

Plejecenterlederen og afdelingsleder fra Albertshøj plejecenter.

Mødedatoer 2021

4. marts kl. 14-16

2. september kl. 14-16

Forretningsorden 2020

Referater:

November 2020

Februar 2020

Oktober 2019 

Juni 2019

Marts 2019