Åbent daghjem

Åbent daghjem er Albertslund kommunens aktivitetstilbud til alle pensionister og førtidspensionister.

Åbent Aktivitetstilbud - Albertslund Kommune

Hvem og hvad er Åbent Aktivitetstilbud?

Vi er et tilbud til alle pensionister og førtidspensionister i Albertslund Kommune. Vi henvender os til selvhjulpne og delvis selvhjulpne borgere og arbejder ud fra borgernes deltagelse i dagligdagen. Vi er brugerstyret, dvs. at alle borgere har indflydelse , så de kan komme med ønsker til aktiviteter.

Vores hovedfokus er det sociale samvær og stedets fællesskab. 

Det er gratis at komme hos os.

Vi oplever, at vores borgere har fået højere livskvalitet, samt gode relationer til andre. Vi ser borgere, der har fået ny energi og mod på livet. Vi ser og hører, at borgerne som før var ensomme, har fået en indholdsrig hverdag.