MED-Udvalg

MED-udvalget behandler en række emner, som på forhånd er skrevet ind i en dagsorden. Det drejser sig bla. om sygefravær, økonomi og APV. De emner, som SKAL behandles er skrevet ind i et årshjul. Du finder årshjulet og mødeplan under "Årshjul og div. bilag"

Hvis du har emner, som du ønsker at MED-udvalget skal behandle, skal du henvende dig til din repræsentant.

Medlemmer af udvalget:

Formand Mona Funch - Leder af plejeboligområdet

Fra Albertshøj 3. 4. og 5. sal:

Jane Rostock - Lederrepræsentant

Miriam Gonzalez - Medarbejderrepræsentant

Jane Nannberg - Medarbejderrepræsentant

Fra Humlehusene, og Daghjemmene:

Michael Thrane - Lederrepræsentant

Jannet Nørbjerg - Medarbejderrepræsentant

Birgit Olsen - Medarbejderrepræsentant 

Fra Stab gruppen: administration, servicemedarbejdere, køkkenpersonale, diæist

Jeanette Erceninks - Medarbejderrepræsentant