Div. bilag. Årshjul. Mødeplan

Her finder du årshjulet, som indeholder planlagte emner til årets møder. Du finder også mødeplan for hele året. Her kan du også se tidsfrister for emner til dagsorden og ligende

Mødeplan 2018

Årshjul 2018

Forretningsorden