Beboer- og pårørendemøder.

Beboer- og pårørendemøder holdes 2 gange om året

Formål med beboer og pårørende møder

Møderne skal medvirke til at sikre den gensidige gode kommunikation til udvikling og til at tage initiativer for at bedre forholdene på kommunens plejehjem - eks. pleje og omsorg, kost, arbejdsrutine, aktiviteter og samvær.

Mødernes personsammensætning

respræsentanter:

1 for hvert hus

1 pårørenderepræsentant

1 fra ældrerådet

1 fra forvaltningen

1 fra personalet

Møder

Holdes 2 gange om året eksempelvis november og maj måned. På møderne vil forvaltningen blandt andet orientere om ændringer og initiativer, der vedrører plejeboligerne og tilsynsrapporter m.m.

Beboere og pårørende informeres om disse møder via indflytningsbrochuren. Tilmelding som repræsentant kan f. eks. ske ved familieaftenarrangementer på afdelingerne, for 1 år af gangen. Referat fra mødet uddeles til beboerne, og hænges op på opslagstavlen.

Forvaltningen tager ansvar for indkaldelse, afvikling og afrapportering. Indkaldelse til møder udsendes senest 2 uger før mødet, og referater fra møderne udsendes senest 2 uger efter sidste møde.

Tidsramme: møderne varer maksimalt 2 timer.

Dagsorden:

Ordstyrer vælges
Opfølgning fra sidste møde
Nyt fra
Beboerne
Pårørende
Ældrerådet
Personalet
Forvaltningen
Emner til behandling
Eventuelt

Referat Brugerpårørendemøde d.21.11.18

Referat Brugerpårørendemøde d. 25.09.19

Ny forretningsorden 2018