For at styrke den gode demenskultur.

Tanker om samvær og nærvær med beboeren i Humlehusene for at styrke den gode demenskultur.

Som personale tager vi udgangspunkt i psykologen Tom Kidwoods tanker omkring personcentreret omsorg.

Mennesker med demens mister fornemmelsen af, hvem de som individ grundlæggende er og har været. De har brug for støtte til at få opfyldt de grundlæggende psykologiske behov, som Tom Kidwood symboliserer i sin farverige blomst. Opfyldelsen af disse behov støtter den enkelte i at fornemme: jeg er mig – og lige her og nu er jeg betingelsesløst accepteret og holdt af.

Personalet i Humlehusene støtter beboerne i at få dækket disse grundlæggende psykologiske behov.

"Livsgnisten kan antændes, når personen med demens føler sig som noget helt specielt, føler, at der er brug for ham, føler sig nyttig, føler sig som en del af et fællesskab, oplever at kunne give og modtage kærlighed, oplever at kunne drage omsorg for andre"
Demens: Den Anden Frekvens

Gode stunder opstår, når:

Identitet:

Vi bruger (forholder os til) din livshistorie, som et vigtigt redskab (til at hjælpe dig).
Vi hjælper dig med at fastholde de vaner, som er vigtige for dig.
Vi bistår dig til at ligne den, som du altid har gjort
Vi taler med dine pårørende og dig om dit liv – og hvad som har været vigtigst for dig.
Vi er interesserede (nysgerrige) og åbne overfor, hvordan du har levet dit liv, og hvilke behov du har nu.

Beskæftigelse:

Vi finder de små ting, som giver mening for dig.
Vi inviterer til aktiviteter, som du kender og holder af
Vi arrangerer lidt "rod", som kan give dig lyst til at standse og kigge
Vi giver dig mulighed for at gøre nytte, hvor du kan
Vi bruger dine ressourcer til at se muligheder for dig
Vi forsøger at tilbyde dig det meningsfulde

Inklusion:

Vi drager omsorg for dig som en del af den store gruppe.
Vi hjælper dig med at finde din rolle og plads i vores samvær.
Vi skriver dit navn på din dør, så du har din plads i huset
Vi respekterer, at du også i fællesrummet har brug for genkendelighed og vaner.
Vi inviterer dig til samvær i fællesrummet, når du har lyst
Vi arrangerer fælles samvær, som kan give mening for dig.

Tilknytning:

Vi, som kommer hos dig, kender dig og dit liv
Vi giver dig kontaktpersoner, som kender dig og dine helt særligt.
Vi skaber med dig en dagligdag, som er genkendelig og tryg
Vi er hos dig, når det er svært at finde ro og mening

Trøst:

Vi lindrer og trøster, når du har brug for det
Vi griner og pjatter, når du er klar til det
Vi rummer din uro og forsøger at hjælpe
Vi forsøger at afhjælpe din smerte, når denne bliver stor.

"Hvis man i samværet med den demente koncentrerer sig om det, der sker lige nu – og ikke lader sig distrahere for meget af det, der var, eller det, der skal ske, bliver man lyttende, opmærksom og til stede. Man kommer ind i en verden, der ikke er dømmende og slipper den konstante jagt på årsag og virkning. Man stiller ind på en anden frekvens. En tilstand, man kan have stor glæde af i alle livets forhold .....".

Demens: Den Anden Frekvens

Publiceret 28-04-2011