Målsætning for humlebien

Målsætning for Humlebien: Borgerne i Humlebien og medarbejderne forsøger i fællesskab at skabe en dagligdag, som indeholder præcist det, som den enkelte har lyst til og kan klare. Vi tager hensyn til den enkeltes vaner, ønsker og behov, så man i Humlebien kan føle sig tryg og respekteret. Medarbejderne samarbejder med de pårørende. Samarbejdet bygger på forståelse, respekt for forskellighed og den faglige viden hos medarbejderne.
Rediger Flyt Fjern