Procedurer

Gældende procedurer

 

Adrenalin 210616.pdf
Afgørelsesbrev 200616.pdf
Afgørelsesbrev. Bilag Skablon til afgørelsesbrev. 200616.docx
Alkohol og rusmidler - Politik 150716.pdf
Ansættelse i Plejeboligområdet med nære relationer 180716.pdf
Arbejdspladsvurdering Apv 210112
Arbejdsskader 230816 rev aug 2018 pdf.pdf
Arbejdsskader Bilag 1 Blanket.docx
Bank Hjælp til at hæve kontanter 280612
Bank Hjælp til at hæve kontanter Bilag 1 Fuldmagt 280612
Beboere der går og forsvundne beboere 150616.pdf
Beboerkonference d.02.03.18.pdf
Vejledning til afholdelse af Beboerkonferencer.docx
Guide til beboerkonferencer dataindsamling.docx
Bevilling af inkontinenshjælpemidler og ændring af eksisterende blebevilling samt bestilling 230816.pdf
Blodsukkermåling 180716.pdf
BMI Beregning 200716.pdf
Brandinstruktion - nyansatte 021015.pdf
Brandinstruktion Humlehusene 290816.pdf
Busserne 110417.pdf
Busserne Bilag 1 Introduktion til Bussen.pdf
Busserne, Bilag 2 Uheldsrapport.pdf
Bækkener og urinkolber - rengøring 270516.pdf
Csc Omsorg dokumentation for vikarer 171013
doedsfald-bilag-1-tjekliste-naar-doeden-er-indtraadt-06.08.18.pdf
Dødsfald - Bilag 2 Indkaldelse til syn 270516.docx
Dødsfald - Bilag 3 Afkald på krav om varsling af syn 270516.docx
Dødsfald - Bilag 4 Praktisk vejledning til de pårørende 270516.pdf
Dødsfald - Bilag 5 Rydningserklæring 270516.pdf
Dødsfald -Tømning af bolig, opsigelse af bolig mm 3 pdf 030718.pdf
Ferieplanlægning 110511
Flag og flagdage 190617.pdf
Forebyggelse af brand 230816.pdf
Forflytning - Liftanvendelse 131015.pdf
Forflytning 230914 1
Forflytning Bilag 1 Funktionsbeskrivelse Forflytningsvejledere 230914
Forflytning Bilag 2 Godkendte Retningslinjer For Forflytning 230914
GPS - Bilag 1, skema til dokumentation for foretaget sporing og batteritjek 250917.docx
Gps Ansøgning Og Anvendelse Af Gps 260913
Grænseoverskridende adfærd.pdf
Grænseoverskridende adfærd Bilag 1 pjece.pdf
Grænseoverskridende adfærd Bilag 1 A indlæg til pjece.docx
Grænseoverskridende adfærd Bilag 2 Skema til intern registrering (24870).doc
Hjemmebesøg og indflytningssamtaler 230517.pdf
Hjemmebesøg og indflytningssamtaler, bilag 1, ark 1 + 2, 230517.xls
Intra muskulær injektion 180716.pdf
Introduktion af nye medarbejdere 220317.pdf
Introduktion nye medarbejdere Bilag 1 Introduktionsplan for nyt personale.pdf
Introduktion nye medarbejdere Bilag 2 Introduktionsplan for afløsere.pdf
Anlæggelse af KAD på mand.pdf
Anlæggelse af KAD på kvinder.pdf
Kompressions Bandage 230914
Kontakt til bla. praktiserende læge 040618.pdf
Kontaktperson Funktionsbeskrivelse 100111
Livsforlængende behandling fravalg 270417.pdf
Tillæg - Somatisk behandling af varigt inhabile.pdf
Magtanvendelse
Magtanvendelse Ansøgningsskema 1 servicelov § 125-128.pdf
Magtanvendelse Ansøgningsskema 2 servicelov § 129.pdf
Magtanvendelse Registrering og indberetning skema 1.pdf
Magtanvendelse Registrering og indberetning skema 2.pdf
Magtanvendelse Registrering og indberetning skema 3.pdf
Magtanvendelse Registreringsskema opsamling februar 2017.pdf
Mobil procedure.pdf
Nedre toilette kvinder.pdf
nedre toilette mand.pdf
Nøglekort til Albertshøj (ansatte og beboere)190617.pdf
Nøgler Humlehusene 181213
Nøgler Humlehusene Bilag Blaketter Til Nøgleudlevering 2
Opbevaring og håndtering af beboernes kontanter og værdier - regnskabsark Bilag 1.pdf
Opbevaring og håndtering af beboernes kontanter og værdier 050517.pdf
Oplæring i kliniske sygeplejeopgaver 280217.pdf
Oplæring i kliniske sygeplejeopgaver Bilag Kompetence oplæringsskema 280217.pdf
Pause- og rygepolitik 220317.pdf
Pause- og rygepolitik Bilag 1 Her må du ryge på Albertshøj.pdf
Pause- og rygepolitik. Bilag 2. Her må der ryges på de fælles arelaer i Humlehusene 1 og 7.pdf
Rengøring af it-udstyr 270516.pdf
Rubens ballon 270217.pdf
Seksualitet 180716.pdf
SIK mand.pdf
SIK kvinde.pdf
Skift af pose kateter a demure 11.06.18.pdf
skylning af kateter 03.12.18.pdf
Sonde - Pleje, anlæggelse og ernæring ved Mic-key sonde 180716.pdf
Sonde - pleje, ernæringsindgift og anlæggelse af nasal sonde 180716.pdf
Pleje og ernæringsindgift i PEG sonde 04.07.18.pdf
Sonde Peg Pleje Og Ernæringsindgift I Percutan Endoskopisk Gastronomi Sonde Bilag 1 Ballon 260913
Sonde Peg Pleje Og Ernæringsindgift I Percutan Endoskopisk Gastronomi Sonde Bilag 2 Indvendig Slange 260913
Sonde Pleje Anlæggelse Og Ernæring Ved Mic Key Sonde Bilag 1 Ballon 260913 1
Sonde Pleje Anlæggelse Og Ernæring Ved Mic Key Sonde Bilag 2 Indvendig Slange 260913
Sonde Pleje Anlæggelse Og Ernæring Ved Mic Key Sonde Bilag 3 Udvendig Slange 260913
Special dyne 180716.pdf
Spilerdug og bestilling af spilerdug 22.02.18.pdf
Sterile handsker påtagning 11.06.18.pdf
Subkutan injektionsgivning 180716.pdf
Subkutan kanyle.pdf
Sugning i øvre luftveje. 230816
Sygeplejefaglige optegnelser og journaler 200716 NB ligger både her og i medicinprocedure (6425.pdf
Sygeplejefaglige optegnelser og journaler Bilag Tjekliste 200716 NB ligge både her og i medic.pdf
sygeplejedepot-14.03.2018.pdf
Sygeraskmeldinger 030516.pdf
Sygeraskmeldinger Bilag Retningslinjer sosu-elever 270516.pdf
Tilsyn af beboere ved vagtskifte 05.07.18.pdf
Tjenesteopgørelser 220212
Toiletbesøg 050718.pdf
Top kateter procedure.pdf
Transport Og Befordringsgodtgørelse 07012013
Tøj 230317.pdf
Uniformsetikette 04.05.18.pdf
Utilsigtet hændelse - Rapportering af UTH 14.03.2018.pdf
Vagtplanlægning, inklusiv sommerferie, Fo, helligdage 041116.pdf
Vejledning om udfærdigelse af instrukserprocedurer 270217.pdf