Procedurer

Gældende procedurer

 

Adrenalin d.25.02.19.pdf
Afgørelsesbrev 200616.pdf
Afgørelsesbrev. Bilag Skablon til afgørelsesbrev. 200616.docx
Alkohol- og rusmidler. d.20.02.19.pdf
Anlæggelse af KAD på kvinder 02.19.pdf
Anlæggelse af KAD på mand 02.19.pdf
Ansættelse i Plejeboligområdet d.13.02.19.pdf
Arbejdsskader d.12.02.19.pdf
Arbejdspladsvurdering Apv 210112
Arbejdsskader Bilag 1 Blanket.docx
Bank Hjælp til at hæve kontanter 280612
Bank Hjælp til at hæve kontanter Bilag 1 Fuldmagt 280612
Beboere der går d.13.02.19.pdf
Beboerkonference d.24.02.19.pdf
Vejledning til afholdelse af Beboerkonferencer.docx
Guide til beboerkonferencer dataindsamling.docx
Bevilling af inkontinenshjælpemidler og ændring af eksisterende blebevilling samt bestilling 230816.pdf
blodsukkermaaling-12.02.19.pdf
BMI beregning d.13.02.19.pdf
Brandinstruktion Humlehusene 290816.pdf
Brandinstruktion - nyansat d.13.02.19.pdf
Busserne 110417.pdf
Busserne Bilag 1 Introduktion til Bussen.pdf
Busserne, Bilag 2 Uheldsrapport.pdf
Bækkener og urinkolber - rengøring d.13.02.19.pdf
Dødsfald -Tømning af bolig opsigelse af bolig mm 14.03.19.pdf
doedsfald-bilag-1-tjekliste-naar-doeden-er-indtraadt- 14.03.19.pdf
Dødsfald - Bilag 2 Indkaldelse til syn 270516.docx
Dødsfald - Bilag 3 Afkald på krav om varsling af syn 270516.docx
Dødsfald - Bilag 4 Praktisk vejledning til de pårørende 270516.pdf
Dødsfald - Bilag 5 Rydningserklæring 270516.pdf
Ferieplanlægning 110511
Flag og flagdage 190617.pdf
Forebyggelse af brand 230816.pdf
Forflytning d.20.02.19.pdf
Forflytning lift anvendelse d.20.02.19.pdf
Forflytning Bilag 1 Funktionsbeskrivelse Forflytningsvejledere 230914
Forflytning Bilag 2 Godkendte Retningslinjer For Forflytning 230914
GPS - Bilag 1, skema til dokumentation for foretaget sporing og batteritjek 250917.docx
Gps Ansøgning Og Anvendelse Af Gps 260913
Grænseoverskridende adfærd rev d.17.08.18.pdf (1)
Grænseoverskridende adfærd Bilag 1 pjece.pdf
Grænseoverskridende adfærd Bilag 1 A indlæg til pjece.docx
Grænseoverskridende adfærd Bilag 2 Skema til intern registrering (24870).doc
Hjemmebesøg og indflytningssamtaler 230517.pdf
Hjemmebesøg og indflytningssamtaler, bilag 1, ark 1 + 2, 230517.xls
Intramuskulær injektion d.13.02.19.pdf
Introduktion nye medarbejdere d.13.02.19.pdf
Introduktion nye medarbejdere Bilag 1 Introduktionsplan for nyt personale.pdf
Introduktion nye medarbejdere Bilag 2 Introduktionsplan for afløsere.pdf
Kompressionsstrømper d.14.02.19.pdf
Kontakt med bla. praktiserende læge, sundhedspersonale, geo-team d.25.02.19.pdf
Kontaktperson Funktionsbeskrivelse 100111
Livsforlængende behandling d.25.02.19.pdf
Magtanvendelse
Magtanvendelse Ansøgningsskema 1 servicelov § 125-128.pdf
Magtanvendelse Ansøgningsskema 2 servicelov § 129.pdf
Magtanvendelse Registrering og indberetning skema 1.pdf
Magtanvendelse Registrering og indberetning skema 2.pdf
Magtanvendelse Registrering og indberetning skema 3.pdf
Magtanvendelse Registreringsskema opsamling februar 2017.pdf
Mobil procedure.pdf
Nedre toilette kvinder d.15.02.19.pdf
nedre toilette mand d.15.02.19.pdf
Nøglekort til Albertshøj (ansatte og beboere)190617.pdf
Nøgler Humlehusene 181213
Nøgler Humlehusene Bilag Blaketter Til Nøgleudlevering 2
Opbevaring og håndtering af beboernes kontanter og værdier - regnskabsark Bilag 1.pdf
Opbevaring og håndtering af beboernes kontanter og værdier 050517.pdf
Oplæring i kliniske sygeplejeopgaver d.20.02.19.pdf
Oplæring i kliniske sygeplejeopgaver Bilag Kompetence oplæringsskema 280217.pdf
Pause- og rygepolitik 220317.pdf
Pause- og rygepolitik Bilag 1 Her må du ryge på Albertshøj.pdf
Pause- og rygepolitik. Bilag 2. Her må der ryges på de fælles arelaer i Humlehusene 1 og 7.pdf
Pleje og ernæringsindgift i PEG sonde 15.02.19.pdf
Rengøring af IT udstyr 18.02.19.pdf
Rubens ballen 18.02.19.pdf
Seksualitet 18.02.19.pdf
SIK kvinde 02.19.pdf
SIK mand 02.19.pdf
Skift af pose kateter a demure d.15.02.19.pdf
skylning af kateter d.15.02.19.pdf
Somatisk behandling af varig inhabil - lov 655 d.26.02.19.pdf
Tillæg - Somatisk behandling af varigt inhabile.pdf
Sonde - Pleje, anlæggelse og ernæring ved Mic-key sonde 180716.pdf
Sonde Peg Pleje Og Ernæringsindgift I Percutan Endoskopisk Gastronomi Sonde Bilag 1 Ballon 260913
Sonde Peg Pleje Og Ernæringsindgift I Percutan Endoskopisk Gastronomi Sonde Bilag 2 Indvendig Slange 260913
Sonde Pleje Anlæggelse Og Ernæring Ved Mic Key Sonde Bilag 1 Ballon 260913 1
Sonde Pleje Anlæggelse Og Ernæring Ved Mic Key Sonde Bilag 2 Indvendig Slange 260913
Sonde Pleje Anlæggelse Og Ernæring Ved Mic Key Sonde Bilag 3 Udvendig Slange 260913
PEG sonde bestilling 21.02.19.pdf
Speciel dyne 18.02.19.pdf
Spilerdug og bestilling af spilerdug 22.02.18.pdf
Sterile handsker påtagning d.15.02.19.pdf
Subcutan injektionsgivning 18.02.19.pdf
Subkutan kanyle d.18.02.19.pdf
Sugning i øvre luftveje 18.02.19.pdf
sygeplejedepot-14.03.2018.pdf
Sygeplejefaglige optegnelser 25.02.19.pdf
Sygeplejefaglige optegnelser bilag 25.02.19.pdf
Sygeraskmeldinger 030516.pdf
Sygeraskmeldinger Bilag Retningslinjer sosu-elever 270516.pdf
Tilsyn af beboere ved vagtskifte 08.02.19.pdf
Tjenesteopgørelser 220212
Toiletbesøg d.15.02.19.pdf
Top kateter procedure 02.19.pdf
Transport Og Befordringsgodtgørelse 07012013
Tøj 19.02.19.pdf
Uniformsetikette 06.02.19.pdf
Utilsigtet hændelse - Rapportering af UTH d.15.02.19.pdf
Vagtplanlægning, inklusiv sommerferie, Fo, helligdage 041116.pdf
Vejledning om udfærdigelse af instrukserprocedurer 270217.pdf
Ansøgning om bolig.pdf
Procedure for opfølgning på indeklimasager og ”løbende” APV-sager for det fysiske arbejdsmiljø.pdf (1)
Vejledning i at sende til E-boks.pdf