Gå til hovedindhold

Beboer- og pårørendemøder

Beboer- og pårørendemøder holdes 3 gange om året.

 • Læs op

Indhold

  Beboer- og pårørendemøder skal medvirke til at sikre og styrke dialogen mellem beboer, pårørende og personalet, samt skabe åbenhed og øge beboerinddragelsen.

  Information om møderne

  Holdes 3 gange om året eksempelvis februar, juni og november måned. På møderne vil forvaltningen blandt andet orientere om ændringer og initiativer, der vedrører plejeboligerne og tilsynsrapporter m.m.

  Beboere og pårørende informeres om disse møder via indflytningsbrochuren. Tilmelding som repræsentant kan f. eks. ske ved familieaftenarrangementer på afdelingerne, for 1 år af gangen. Referat fra mødet uddeles til beboerne, og hænges op på opslagstavlen.

  Forvaltningen tager ansvar for indkaldelse, afvikling og afrapportering. Indkaldelse til møder udsendes senest 2 uger før mødet, og referater fra møderne udsendes senest 2 uger efter sidste møde.

  Tidsramme: møderne varer maksimalt 2 timer.

  Repræsentanter:

  • 1 for hvert hus
  • 1 pårørenderepræsentant
  • 1 fra ældrerådet
  • 1 fra personalet

  Punkter:

  • Ordstyrer vælges
  • Opfølgning fra sidste møde
  • Nyt fra
  • Beboerne
  • Pårørende
  • Ældrerådet
  • Personalet
  • Demenskonsulent
  • Emner til drøftelse
  • Eventuelt