Humlehusene 1

Humlehusene 1 er den ældste del af Humlehusene, der blev bygget i 1995, og består af 24 ældreboliger fortrinsvis til borgere med demens.

Albertslund Kommunes ældreboliger i Humlehusene 1 består af 3 boenheder med hver otte boliger.

Hus A = 8 boliger
Hus B = 8 boliger
Hus C = 8 boliger

Ældreboligerne udlejes fortrinsvis til borgere, der lider af en demenssygdom. Kommunalbestyrelsen har anvisningsretten, som forvaltes af Socialafdelingen, der på baggrund af en individuel vurdering bestemmer, hvem boligerne udlejes til.

Personalet arbejder på at skabe en dagligdag, som er præget af ro, tryghed og kontinuitet indrettet efter den enkelte beboers behov.

Ældreboligerne kan ikke sammenlignes med et plejehjem. Der er ikke dagcenter eller træningsfaciliteter i forbindelse med boligerne. Der er personale til stede i bygningerne hele døgnet.

Serviceaftale Humlehusene 1 2019