Humlehusene 7

Humlehusene 7 er den nyeste del af Humlehusene bygget i 2005 og indholder 24 ældreboliger, der fortrinsvis udlejes til borgere, der lider af en demenssygdom.

Albertslund Kommunes ældreboliger i Humlehusene 7 består af 3 boenheder med hver otte boliger.

Hus D = 8 boliger
Hus E = 8 boliger
Hus F = 8 boliger

Personalet arbejder på at skabe en dagligdag, som er præget af ro, tryghed og kontinuitet indrettet efter den enkelte beboers behov.

Ældreboligerne kan ikke sammenlignes med et plejehjem. Der er ikke dagcenter eller træningsfaciliteter i forbindelse med boligerne. Der er personale til stede i bygningerne hele døgnet.

Kommunalbestyrelsen har anvisningsretten, som forvaltes af Socialafdelingen, der på baggrund af en individuel vurdering bestemmer, hvem boligerne udlejes til.

Serviceaftale Humlehusene 7 2019