Gå til hovedindhold

Tilsyn på Plejecentret Albertshøj

Her finder du alle tilsyn vedrørende Plejecentret Albertshøj.

Indhold

  Styrelsen for Patientsikkerhed

  Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn på behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen.

  På baggrund af hvert tilsyn udarbejder Styrelsen for Patientsikkerhed en tilsynsrapport. I tilsynsrapporten fremgår det, om Styrelsen for Patientsikkerhed har konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

  Tilsynsrapporterne er offentlige i 3 år, hvorefter de slettes. Rapporter fra samme behandlingssted erstatter hinanden, hvilket betyder, at det kun er den nyeste version, der er tilgængelig.

  Du kan læse mere om Styrelsen for Patientsikkerhed og det sundhedsfaglige tilsyn på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, hvor tilsynsrapporter og aktuelle påbud også er tilgængelige.

  Læs mere om tilsyn hos Styrelsen for Patientsikkerhed

  Tilsynsrapporter

  Tilsynsrapport for Plejecenter Albertshøj - Sundhedsfagligt tilsyn - August 2023

  Påbud

  Der er ikke udstedt noget påbud på nuværende tidspunkt.

  Det kommunale tilsyn

  Ifølge serviceloven § 151 skal Albertslund Kommune føre tilsyn med de kommunale opgaver efter serviceloven § 83 (personlig pleje, praktisk hjælp og madservice), § 83a (rehabilitering) og § 86 (genoptræning). Formålet med tilsynet er blandt andet at sikre, at opgaverne løses i overensstemmelse med gældende lovregler, kvalitetsstandarder og serviceniveau, samt at borgerne får den hjælp, de er visiteret til.

  Retningslinjer for tilsyn i ældreplejen dækker kommunens tilsyn med rehabilitering, genoptræning, kommunes plejecentre samt private og kommunale leverandører af hjemmepleje.

  Retningslinjer for tilsyn i ældreplejen - 2023

  Fødevarestyrelsens kontrolrapporter

  Fødevarestyrelsen fører tilsyn med fødevaresikkerhed og overholdelse af fødevarereglerne. Fødevarestyrelsen udarbejder kontrolrapporter og tildeler mere eller mindre smilende smiley alt efter, hvor godt lovgivningens krav til håndtering af fødevarer bliver efterlevet.

  Læs mere om Fødevarestyrelsen og smiley-ordningen (nyt vindue)

  Brandtilsyn