Beboere med psykisk diagnose

Hver etage har sit eget liv, men er også en del af det større fællesskab som Plejecentret Albertshøj udgør. Her er livet præget af et fælles værdisæt om at støtte beboerne i at leve deres liv på deres egne præmisser med den pleje og støtte, de har behov for.

Beboere med psykisk diagnose - Albertslund Kommune

På 4. sal er også en gruppe, der er mere afskærmet fra de andre.

Her får beboere med psykiske diagnoser en kendt struktur på deres hverdag og der tages særlige hensyn til deres psykiske udfordringer.

Med 9 beboere og fast personale bliver der her skabt en overskuelig hverdag hvor beboerne kan udvikle sig i trygge rammer. 

Fakta om afdelingen

Som beboer har man sin faste gruppe og en fast kontaktperson, ligesom der er fast personale i hver afdeling. Kendte ansigter og fast personale er med til at sikre en god hverdag for beboerne.

Personalet består af faglært personale: Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt en pædagog . Der er faste vikarer, der som regel er faglærte.