Gå til hovedindhold

Beboer- og pårørenderådsmøder

Vi holder møder 2 gange om året hhv. i marts og september. På møderne vil der blandt andet bliver orienteret om tilsynsrapporter, ændringer og initiativer der vedrører Albertshøj. Beboer og pårørende informeres om rådet via indflytningsmaterialet.

Indhold

  Dagsorden og referat

  En måned før mødet udsendes foreløbig dagsorden. Forslag til dagsorden kan afleveres til afdelingslederen, senest 14 dage inden mødet. 

  Mødeindkaldelser, dagsordener og referater uddeles i postkasserne til alle beboer på Albertshøj og vil være synlig på afdelingernes opslagstavler, pårørende i rådet vil modtage materialet på mail.

  Mødernes personsammensætning:

  1 Beboerrepræsentant for hver gruppe 
  1 Pårørenderepræsentant for hver gruppe
  1 Repræsentant for ældrerådet
  1 Repræsentant for Albertshøj´s venner

  Plejecenterlederen og afdelingsleder fra Albertshøj plejecenter.

  Mødedatoer 2022

  24. marts kl. 14.00 - 16.00 - AFLYST

  22. september kl. 14.00 - 16.00

  Forretningsorden 2020

  Referater

  Referat fra møde marts 2021

  Referat fra mødet september 2021