Gå til hovedindhold

Beboer- og pårørenderådsmøder

Vi holder møder 2 gange om året hhv. i marts og september. På møderne vil der blandt andet bliver orienteret om tilsynsrapporter, ændringer og initiativer der vedrører Albertshøj. Beboer og pårørende informeres om rådet via indflytningsmaterialet.

Indhold

  Dagsorden og referat

  En måned før mødet udsendes foreløbig dagsorden. Forslag til dagsorden kan afleveres til afdelingslederen, senest 14 dage inden mødet. 

  Mødeindkaldelser, dagsordener og referater uddeles i postkasserne til alle beboerne og vil være synlig på afdelingernes opslagstavler, ligeledes sendes materialet på mail til alle pårørende.

  Deltagere:

  På mødet deltager beboer, pårørende, leder, afdelingsledere og relevant personale. Ligeledes inviteres ældrerådet til at deltage.

  Mødedatoer 2024

  Den 06.03.2024 kl. 17-19

  Den 12.09.2024 kl. 17-19

  Forretningsorden

  Referater

  Referat fra mødet 30. november 2023

  Referat mødet den 6. marts 2024