Administrationen


Den fælles administration for plejeboligområdet administrerer personale, og en lang række administrative opgaver omkring møder, procedurer og dokumentation o.l.

Mail plejeboligomraadet@albertslund.dk

Leder af Plejeboligområdet  43 68 79 89
Administrativ medarbejder 43 68 79 15 
Løn Albertshøj 43 68 79 16
Løn Humlehusene 43 68 79 17